Kurteçîrok • Biratî ( 2014-10-18 )
 • Wêneyek ( 2014-09-05 )
 • Yarî ( 2014-06-06 )
 • Demjimêra mirinê ( 2014-05-16 )
 • Remoyê karker ( 2014-05-06 )
 • DU KOÇEK ( 2014-05-06 )
 • Roja girtina Sihikê ( 2014-04-27 )
 • Biryara vegerê ( 2014-04-18 )
 • Min tu neniyasî ( 2014-03-23 )
 • Bê ser û şûn ( 2014-02-24 )
 • Umîdek li ber bayî ( 2014-02-05 )
 • Çilo ( 2014-01-21 )
 • Heraftin ( 2014-01-20 )